Kertalainasta joustoa arkeen - suosittu kulutusluotto alk. 35,68€/kk

Haluamme tarjota sinulle joustoa arkeesi Laina.fi:n Kertalainalla

Suosittu kulutusluotto alkaen 35,68€/kk

Kertalaina on kulutusluotto, jota haetaan tietylle summalle ja jota maksetaan takaisin 12, 24, 36, 48 tai 60 kuukauden tasaerissä. Voit valita lainasummaksi 600 ja 5000 euron väliltä minkä tahansa summan sadan euron välein. Lainan lopullinen takaisinmaksuaika riippuu Kertalainan suuruudesta. Kulutusluotto on erinomainen vaihtoehto kun tarvitset nopeasti rahaa harkittuun tai yllättävään hankintaan ja se on hinnoiteltu siten, että Arjen kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Tutustu lainataulukkoon ja hae Sinulle sopivin lainasumma ja kuukausierä. Taulukkomme kertoo sinulle koko kertalainan kustannukset kerralla, ja voit olla varma, ettei sinulle tule tämän lisäksi muita kuluja tai piilokustannuksia.

600-5000 euron Kertalaina - lainaa tarpeidesi mukaan

Laina: vuotuinen nimelliskorko 24,5% tai 29%, nostopalkkio 9,25 %. Todellinen vuosikorko: max. 49,80 %. Esimerkkilaina: kokonaiskulut 1000 euron 12 kuukauden luotolle ovat 1232,26€. Laina-aika: min. 12kk, max. 24kk.

Kyllä, Haluan Kertalainaa

Haluatko uusia tai korottaa Kertalainaasi?

Onko sinulla jo Kertalaina? Haluamme tarjota Kertalaina-asiakkaillemme mahdollisuuden hakea joko korotusta olemassa olevaan lainaan tai mahdollisuuden uusia olemassa oleva Kertalainasi. Lainan korottamista tai uusimista voit hakea, mikäli olemassa olevan lainasi takaisinmaksu on hoidettu moitteettomasti, olet maksanut tietyn määrän lyhennyksiä takaisin tai olet lyhentänyt lainasi pääomaa vähintään 50%. Tätä kaikkea sinun ei kuitenkaan tarvitse itse tietää tai muistaa itse. Kirjaudu Online-palveluumme, ja kerromme sinulle automaattisesti,mikäli lainasi korottaminen tai uusiminen on mahdollista.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Mikäli sinulla herää kysyttävää tai jos et ole varma, kuinka lainanhakuprosessisi etenee, asiakaspalvelumme on sinua varten. Asiakaspalvelumme palvelee arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22:00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9-21:00 numerossa 0200 30033 (pvm/mpm).

Muista myös edullinen Käyttölainatarjous!

Käyttäjien arvioita

- kävijät ovat antaneet
3.91 tähteä 5:stä

Arvosteltu 4764 kertaa.

Kertalainan & kulutusluoton yleiset sopimussehdot

 

Luoton määrä

Luoton määrä: 600 – 5 000,00 euroa

Luoton korko

Vuotuinen nimelliskorko 24,5 %  (12 kuukautta) tai 29 % (24 kuukautta).

Nostopalkkio

Luotosta peritään nostopalkkiona 9,25 % nostettavan luoton määrästä.

Luoton takaisinmaksu

Kertalaina on tasaerissä takaisin maksettava kulutusluotto. Kulutusluotot ovat 600 - 5000 euron suuruisia lainoja ja takaisinmaksu tapahtuu kiinteissä tasaerissä 12, 24, 38. 48 tai 60 kuukauden ajan. Laskun eräpäivä määräytyy sen mukaan milloin Kertalaina on maksettu tilille. Lainasopimuksessa on nähtävillä kuukausilyhennykset. Lyhennyserä kohdistetaan ensin avoimeen korkoon, luoton nostopalkkioon sekä muihin kuluihin ja sen jälkeen avoimeen pääomaan.

Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on vastaanottanut kappaleen tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän Kertalainasopimuksen muodostavat luottohakemus, tämä sopimus, Kertalainan yleiset sopimusehdot ja hinnasto Kertalainasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen lainan nostamista luotonantajan edellyttämät lainanhoitokykyä osoittavat asiakirjat (esimerkiksi palkkakuitti).

Luotonsaajan allekirjoitus
Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti luotonantajan verkkopalvelussa.

KULUTUSLUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja
Aurajoki Nordic Oy, Y-tunnus: 1998514-5,
Kotipaikka: Turku
Postiosoite: PL 710, 20101 Turku
Luotonsaaja
Luonnollinen henkilö, joka hakee Kertalainaa luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla

 

1. Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Kuluttajaluottosopimuksella a) Kuluttajaluottosopimusta b) kuluttajaluottosopimuksen yleisiä sopimusehtoja. Kohdat a) ja b) muodostavat yhdessä kuluttajaluottosopimuksen.

Kuluttajaluotolla kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti luotonantajan luotonsaajalle myöntämää luottoa.

Luotolla luotonantajan luotonsaajalle antamaa rahalainaa, joka perustuu kuluttajaluottoon.

Luoton nostolla luoton siirtämistä luotonsaajan ilmoittamalle pankkitilille.

Luoton maksulla luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luottokustannuksilla luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotonsaajan maksettavaksitulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien kuluttajaluottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä kuluttajaluoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Luotonhakijalla luotonsaajaa, jonka kuluttajaluoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

Kuluttajaluottohakemuksella hakemusta, jolla luotonhakija hakee kuluttajaluottoa luotonantajalta.

Pankkitilillä luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka luotonsaaja on

ilmoittanut luotonantajalle kuluttajaluottohakemuksessa.

Pankkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

2. Luoton myöntäminen ja käyttö

Luoton myöntää Aurajoki Nordic Oyj. Luotto voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle,joka on iältään 20-75 vuotias, asuu vakituisesti Suomessa, jolla on suomalainen pankkitili, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä ja joka luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään kuluttajaluottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Luotonantaja ilmoittaa kuluttajaluottohakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä kuluttajaluottohakemus yhdessä kuluttajaluottosopimuksen ja kuluttajaluoton yleisten sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen luotonsaajan ja luotonantajan välille.

Luotonsaaja antaa luotonantajalle suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta luotonantajan oikeutta tarkistaa luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä luotoista kuluttajaluottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja voi myöntää haettua luottoa pienemmän luoton. Luotonantaja perii luotonsaajalta myönnetyn luoton määrään perustuvan Avauspalkkion. Luoton laina-aika on kaksitoista (12) kuukautta. Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luottohakemuksessa ilmoitetulle luotonsaajan pankkitilille.

3. Luoton takaisinmaksu

 Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittain maksuohjelman mukaisissa maksuerissä tai luotonantajan ja luotonsaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luotosta perittävien kulujen ja maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Maksuerä muodostuu avauspalkkiosta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden velvoituksista. Maksuerien euromäärät ilmenevät luoton maksuohjelmasta. Luotonsaaja ilmoittaa luottohakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka luotonantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua. Luoton maksuerät erääntyvät kuukausittain kuluttajaluoton nostopäivästä lukien kuluttajaluottosopimuksen mukaisesti. 

4. Luoton korko

 Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luotto on nostettu. Luoton kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa kuluttajaluottosopimuksen mukaan. Korko muodostuu luottoa hakiessa sovitusta kiinteästä korosta. Luoton todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Luoton todellinen vuosikorko on määritetty kuluttajaluottosopimuksessa.

5. Luotosta perittävät maksut

Avauspalkkio veloitetaan luotonsaajalta luottoa avattaessa ja sen määrä on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa. Avauspalkkio maksetaan luotonantajalle kuluttajaluoton maksuerien yhteydessä osana muuta pääomaa. Luotonantaja veloittaa maksuohjelman muuttamisesta käsittelykustannuksen 5 euroa, mikäli velallisen pyynnöstä muutetaan ainoastaan yksittäisen maksuerän eräpäivää.Kuluttajaluottohakemuksen hyväksymisen jälkeen tapahtuvasta yhdessä luotonsaajan kanssa tehtävästä maksusuunnitelmasta luotonantaja veloittaa 40 euroa. 

Mikäli luoton pääomaa on sovittu maksettavaksi erissä, luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luoton lyhennystaulukko.Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset. Luotonsaajan on pyydettävä maksutiedot ennenaikaiseen takaisinmaksuun luotonantajan asiakaspalvelusta.

7. Peruuttamisoikeus

 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki kuluttajaluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisesta, paikka ja päiväys sekä luotonsaajan omakätinen allekirjoitus. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena kuluttajaluoton koron ajalta, jonka kuluttajaluotto on ollut luotonsaajan käytössä. 

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oy, Peruuttamisilmoitus, PL 710,

20101 Turku tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@laina.fi

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen ähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet

 

8.1. Maksun laiminlyönti

 Mikäli Luotonantajan saatava Luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, Luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen Luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos Luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioonottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu luotonsaajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

8.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 8.1 tai 8.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

9. Viivästyskorko

 Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos luottoa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

10. Maksun laiminlyönnin seurauksista 

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

11. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

12. Luotonsaajan tiedonanto velvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa kuluttajaluottoa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa kuluttajaluottosopimuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeusvarmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja luotonsaajan käytössä.Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. 

Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen kuluttajaluoton nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen. Mikäli luotonsaaja ei toimita edellä mainittuja asiakirjoja 30 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä lukien, on luotonantajalla oikeus purkaa kuluttajaluottosopimus lähettämällä purkuilmoitus sähköpostitse.

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty luotonantajalle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

14. Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta luotonantajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

15. Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisestietukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

16. Sopimuksen siirto 

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle. Luotonsaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

17. Markkinointi ja viestintä

Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä luottohakemusta koskeviatietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei luotonsaaja sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää luotonsaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

18. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

19. Erimielisyyksien ratkaisu

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. (Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki,

Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi)

Mikäli tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Voimassa 1.9.2013 alkaen.

 

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Yhteisötunnus
Osoite:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Internet osoite:
Aurajoki Nordic Oy
1998514-5
Yliopistonkatu 29 b A
20100 Turku
020 764 1440 (pvm / mpm)
asiakaspalvelu@laina.fi
020 764 1442
www.laina.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi: Kulutusluotto

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

600-5000 EUR

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja maksaa myönnetyn luoton luottohakemuksessa ilmoitetulle luotonsaajan pankkitilille, kun luotonsaaja on toimittanut lainanhoitokykynsä varmistamiseksi luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Luottosopimus on voimassa joko 12, 24, 36, 58 tai 60 kuukautta. Voimassaolo alkaa luoton nostopäivästä.

Maksuerät:

Luotto maksetaan takaisin joko kahdessatoista (12),kahdessakymmenessä neljässä (24), kolmessakymmenessä kuudessa (36), neljässäkymmnenessä kahdeksassa (48) tai kuudessakymmenessä (60) kuukausittaisessa maksuerässä kuluttajaluoton nostopäivästä lukien. Ensimmäinen erä erääntyy maksettavaksi kuukauden kuluttua luoton nostopäivästä lukien. Luoton avauspalkkio, korko ja mahdollisten lisäpalveluiden kustannukset veloitetaan luotonsaajalta maksuerien yhteydessä.

Maksettava kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia

Esimerkki 1.
Kertalaina 1 000€

Takaisinmaksueriä (kpl) 12
Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 102,69 €
Nostopalkkio 9,25 % 92,50 €
Maksettava summa yhteensä 1 232,26 €
Luottokustannukset yhteensä 232,26 €
Vuotuinen nimelliskorko 24,5 %
Todellinen vuosikorko 49,80 %

3. Luoton kustannukset

Nostopalkkio Nostopalkkio 9, 25 % nostettavan luoton määrästä
Vuotuinen nimelliskorko: 24,5 % vuodessa (12 kuukautta) tai 29 % (24 kuukautta)
Todellinen vuosikorko: 49,80%

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
- otettava luoton vakuudeksi vakuutus:
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.


Ei.
Ei.

Muut kustannukset:  
- maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen):

Luotonsaajan pyynnöstä tehty eräpäivän siirto 5 EUR tai Luotonsaajan pyynnöstä tehty maksuohjelman muutos 40 EUR.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä.Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä
voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti)
ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista kuukausieristä ja muista saatavista määräytyy korkolain mukaisesti. Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun kuluttajaluotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään kuluttajaluottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksumuistutus maksun viivästyessä on 5,00 EUR / maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia:

Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevaa tietoja Käyttölainasta muille luotonantajille.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta  
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet-osoite:
Aurajoki Nordic Oy
Yliopistonkatu 29 b A, 20100 Turku
020 764 1440
asiakaspalvelu@laina.fi
www.laina.fi
Rekisteröinti: Aurajoki Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yhteisötunnuksella 1998514-5.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki kuluttajaluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- lainan määrä
- paikka ja päiväys
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oyj, Peruuttamisilmoitus, PL 710, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@laina.fi.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat ja suoritettava korvaukset. Mikäli varoja ei palauta, raukeaa peruutus. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa: Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: Luotonsaaja voi nostaa Käyttölainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Käyttölainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.
c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puh: 029 566 5200
Fax: 029 566 5249
sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi