Käyttölaina on nyt vakuudeton ja edullinen

Kertalaina- rahaa tilillesi juuri silloin kun tarvitset

Vaikka emme myönnä enää uusia Laina.fi Käyttölainoja syyskuussa 2019 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeen, palvelemme Käyttölainan asiakkaita edelleen niin kuin ennenkin: asiantuntevasti ja asiakasta kuunnellen. Lakimuutos ei myöskään vaikuta Käyttölainan hinnoitteluun. Limiittilainat poistuivat syyskuun 2019 alussa Laina.fi:n valikoimasta mutta voit jatkaa lainasi käyttämistä normaalisti: tee nostoja luottovarastasi, maksa lainaasi takaisin ja hae lisää edullista Laina.fi Käyttölainaa.

Tutustu edulliseen Kertalainaan

Käyttölainasi toimii edelleen kuin luottokortti

Jos sinulla on jo Laina.fi Käyttölaina, voit jatkaa sen käyttämistä aivan kuten ennenkin. Lainasopimus on tehty tarpeidesi mukaiselle 2100, 3000, 4000 tai 5000 euron summalle ja voit nostaa lainasta tilillesi kulloinkin juuri sen määrän varoja, jonka tarvitset. Nostosumma voi olla 50-5000 euron välillä, ja jäljelle jäävä summa on mahdollista nostaa myöhemmin. Käyttölainan nostot siirretään tilillesi yhden pankkipäivän kuluessa. Mikäli sinulla ei ole tarvetta kokonaan valitsemallesi lainasummalle voit jättää osan käyttämättä eikä se maksa sinulle mitään.

Miten maksan Käyttölainani takaisin?

Myös takaisinmaksu toimii joustavasti luottokortin tavoin. Pienin mahdollinen lyhennys on 10% pääomasta, ja enimmillään suoritus on 300€ kuussa. Kun pääoma on 500 euroa tai alle, kuukausikohtainen minimilyhennys on 50 euroa. Jos olet nostanut enintään 500 euroa laskutuskuukautesi aikana, vähimmäislyhennys on 50 euroa.

Halutessasi voit myös maksaa lainan kokonaisuudessaan kerralla pois, mutta ota tällöin ensin yhteyttä asiakaspalveluumme tarkempia maksutietoja varten. Käyttölainan joustava limiitti mahdollistaa sen, että voit helposti ja fiksusti nostaa pieniä summia ja pystyt näin samalla tarkkailemaan, ettet lainaa varojesi yli.

 

 

Tutustu edulliseen Kertalainaan

Pikalaina Lainaa 100 Lainaa 200 Lainaa 500 Lainaa 1000 Lainaa 2000 Lainaa 3000 Lainaa 5000

 

Käyttäjien arvioita

- kävijät ovat antaneet
3.89 tähteä 5:stä

Arvosteltu 1627 kertaa.

Käyttölainan sopimusehdot ja lainasopimus

Luoton määrä

Luoton määrä: 2 100,00; 3  000,00; 4 000,00 tai 5 000,00 EUR

Luoton korko

Luoton vuotuinen korko: 29-39%

Nostopalkkio

Luotosta peritään nostopalkkiona 12,5 % nostettavan luoton määrästä.

Luoton takaisinmaksu

Kuukausittaisen maksuerän määrä on kymmenen (10) % käytössä olevan luoton pääoman määrästä, kuitenkin vähintään 50 euroa. Lyhennyserä kohdistetaan ensin avoimeen korkoon, luoton nostopalkkioon sekä muihin kuluihin ja sen jälkeen avoimeen pääomaan.

Sitoumus ja vahvistus

Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron sekä luottosopimuksessa yksilöidyt ja luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on vastaanottanut kappaleen tästä luottosopimuksesta ja sen ehdoista, on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän Käyttölainasopimuksen muodostavat luottohakemus, tämä sopimus, Käyttölainan yleiset sopimusehdot ja hinnasto Käyttölainasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. Luotonantajalla on oikeus luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen lainan nostamista luotonantajan edellyttämät lainanhoitokykyä osoittavat asiakirjat (esimerkiksi palkkakuitti).

Luotonsaajan allekirjoitus
Luotonsaaja on allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti luotonantajan verkkopalvelussa.

KÄYTTÖLAINAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Luotonantaja
Aurajoki Nordic Oy, Y-tunnus: 1998514-5,
Kotipaikka: Turku
Postiosoite: PL 710, 20101 Turku
Luotonsaaja
Luonnollinen henkilö, joka hakee Käyttölainaa Luotonantajalta tämän hyväksymällä ja esittämällä tavalla

1. Määritelmät
2. Käyttölainan myöntäminen ja käyttö
3. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus
4. Luottotietojen ja maksukyvyn tarkastaminen Käyttölainasopimuksen aikana
5. Luoton takaisinmaksu
6. Käyttölainan hakeminen
7. Varojen nostaminen tililtä
8. Käyttölainan korko
9. Luotonsaajan oikeus maksaa Käyttölaina ennenaikaisesti takaisin
10. Peruuttamisoikeus
11. Käyttölainan erityiset erääntymisperusteet
11.1 Maksun laiminlyönti
11.2 Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi
12. Viivästyskorko
13. Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
14. Maksun laiminlyönnin seurauksista
15. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
16. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä
17. Oikeus muutoksiin
18. Muut ehdot
19. Tietosuoja
20. Valvontaviranomaiset
21. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Määritelmät

Käyttölainasopimus. Käyttölainasopimus käsittää a) Käyttölainasopimuksen yleiset ehdot, b) luotonantajan luottopäätöksen, c) Käyttölainahakemuksen ja d) hinnaston Käyttölainasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä. Kohdat a) - d) muodostavat siis yhdessä Käyttölainasopimuksen.
Käyttölaina. Käyttölaina on Käyttölainasopimuksen mukaisesti luotonantajan luotonsaajalle myöntämä luotto, jonka kulloinenkin saldo ilmenee luotonantajan pitämältä tililtä.
Luotto. Luotto on luotonantajan luotonsaajalle antama rahalaina, joka perustuu Käyttölainaan.
Tili. Luotonantajan pitämää kirjanpitoa luoton saldon suuruudesta ja sen muutoksista.
Luoton nosto. Tililtä toteutettava maksutapahtuma kuten tilisiirto.
Luoton maksu. Tilille toteutettava luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirto. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.
Luottokustannus. Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Käyttölainaan liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Käyttölainan saamiseksi markkinoiduin ehdoin.
Luotonhakija. Luotonsaaja, jonka Käyttölainan myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä luotonantaja ei ole vielä tehnyt.
Käyttölainahakemus. Käyttölainahakemuksella luotonhakija hakee Käyttölainaa luotonantajalta.
Pankkitili. Luotonsaajan nimissä oleva suomalaisessa pankissa oleva rahatili, jonka luotonsaaja on ilmoittanut luotonantajalle Käyttölainahakemuksessa.
Pankkipäivä. Päivä, jona luotonsaajan pankkipalveluiden tarjoaja on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa luoton maksun. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
Palvelu. Palvelulla tarkoitetaan Luotonantajan sähköistä tietojärjestelmää, jossa Käyttölainaa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen.

2. Käyttölainan myöntäminen ja käyttö

Käyttölaina voidaan hakemuksesta myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilölle,

 • joka on täyttänyt 20 vuotta
 • jolla on osoite Suomessa
 • jolla ei ole luottohäiriömerkintää
 • jolla on suomalainen Pankkitili
 • ja joka Luotonantajan suorittaman arvion mukaan kykenee todennäköisesti täyttämään Käyttölainasopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Luotonsaajan on rekisteröidyttävä Luotonantajan Palveluun ja tunnistauduttava Luotonantajan hyväksymällä tavalla. Luotonsaaja ilmoittaa ymmärtävänsä, että rekisteröityessään luotonantajan palveluun hän antaa suostumuksensa henkilöluottotietojensa tarkistukseen henkilötietolain 2 luvun 8 §:n 1 kohdan perusteella. Luotonantaja tekee sellaiset tarvittavat tarkistukset luotonsaajan luottokelpoisuuden tarkistamiseksi, joiden laajuuden luotonantaja määrittelee ja joihin voi sisältyä muun muassa luotonsaajan tulojen määrän ja perusteen tarkistaminen, luotonsaajan menojen, velkojen ja varojen tarkistaminen, Luotonsaajan mahdollisten takausvastuiden tarkistaminen, työ- tai virkasuhteen laadun tarkistaminen sekä seikkojen, jotka voivat todennäköisesti johtaa menojen merkittävään kasvuun, tarkistaminen, edellä mainitun listan kuitenkaan rajoittamatta luotonantajan oikeutta tarkistaa luotonsaajan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä luotonhakijalle.

Luotonsaaja ilmoittaa antavansa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä luotoista Käyttölainahakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevia tietoja Käyttölainasta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Luotonantaja ilmoittaa Käyttölainahakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä luotonhakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä Käyttölainahakemus, luotonantajan luottopäätös, Käyttölainasopimuksen yleiset ehdot ja hinnasto Käyttölainasta perittävien maksujen ja palkkioiden perusteista ja määristä yhdessä muodostavat Käyttölainasopimuksen luotonsaajan ja luotonantajan välille.

Myönnettävän Käyttölainan määrä on kahdesta tuhannesta sadasta (2.100) eurosta viiteen tuhanteen (5.000) euroon riippuen luotonsaajan Käyttölainahakemuksesta. Luotonantaja perii luotonsaajalta nostopalkkiona 12,5 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä sekä luoton käytön ajalta vuotuista nimelliskorkoa, joka on 29,00-39,00%. Käyttölaina myönnetään toistaiseksi ja luotonsaaja maksaa luoton jäljellä olevaa pääomaa takaisin luotonantajalle takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililtä pankkitililleen enintään Käyttölainasopimuksessa sovitun määrän kerrallaan.

3. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Luotonsaaja vakuuttaa Käyttölainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa Käyttölainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Luotonsaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee täsmätä Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen kanssa. Luotonantajalla on oikeus varmistaa, että luotonsaajan antama puhelinnumero on oikea ja luotonsaajan käytössä.

Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia. Luotonantaja voi edellyttää luotonsaajaa esittämään esimerkiksi palkkatodistuksen tai tiliotteen luotonsaajan taloudellisen aseman todentamiseksi. Luotonsaaja sitoutuu toimittamaan luotonantajalle ennen Käyttölainan nostamista lainanhoitokykynsä varmistamiseksi tarvittavat luotonantajan määrittelemät ja pyytämät asiakirjat, esimerkiksi palkkatodistuksen.

Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus laskuttaa luotonsaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Käyttölainasopimus voidaan purkaa ennen kuin luottoa nostetaan tililtä luotonsaajan pankkitilille, jos luotonsaaja ei toimita luotonantajan pyytämiä lainanhoitokykyä osoittavia asiakirjoja luotonantajalle tai jos luotonantajalla on syytä epäillä väärinkäytöstä. Esimerkiksi jos rahasiirron yhteydessä havaitaan eroavaisuuksia luotonsaajan yhteystietojen ja pankkitilin haltijatietojen välillä. Luotonantajalla on väärinkäytöstilanteessa oikeus välittömästi siirtää kyseiseen Käyttölainahakemukseen liittyvät tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle.

4. Luottotietojen ja maksukyvyn tarkastaminen Käyttölainasopimuksen aikana

Luotonantajalla on oikeus pyytää tietoja luotonsaajalta luottokelpoisuuden tarkistamiseksi Käyttölainasopimuksen voimassaoloaikana. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus on määritelty tarkemmin kohdissa 2. ”Käyttölainan myöntäminen ja käyttö” sekä 3. ”Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus”. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa tämä Käyttölainasopimus, mikäli luotonsaaja ei toimita luotonantajan pyytämiä tietoja. Irtisanomisen oikeusvaikutuksista on sovittu kohdassa 11. ”Käyttölainan erityiset erääntymisperusteet”.

5. Luoton takaisinmaksu

Laina-aika alkaa, kun Käyttölaina on myönnetty. Käyttölaina on voimassa toistaiseksi.
Luotonsaajan on maksettava kunkin laskutuskauden päättyessä käytössä olevan luoton pääoman määrästä vähintään 10 %. Suoritus kohdennetaan ensisijaisesti avoimille koroille, nostopalkkioille sekä laskutuskuluille ja vasta tämän jälkeen pääomalle. Kuukausierän määrä on kuitenkin vähintään 50 euroa. Kuukausierä on maksettava luotonantajalle kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä.

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, luoton ja siitä perittävien korkojen sekä luottokustannusten maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Kun maksupäivä siirtyy, luotonantajalla on oikeus periä kulloinkin voimassaolevan koronmääräytymisajanjakson mukainen luottokorko eräpäivästä siirtyneeseen maksupäivään saakka koko luoton eräpäivänä jäljellä olevalle määrälle. Luotonsaaja saa luotonantajalle ilmoittamillaan yhteystiedoilla laskun, jonka mukaisesti luotto tai sen osa luottokustannuksineen maksetaan takaisin.

Luottohakemuksen hyväksymisen jälkeen tapahtuvasta maksuohjelman muuttamisesta luotonantaja veloittaa käsittelykustannuksena 40 euroa.

6. Käyttölainan hakeminen

Käyttölainan hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla Luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot hakeakseen Käyttölainaa. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkistaa luotonhakijan tiedot asiaankuuluvista rekistereistä. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan ip-osoite.

Luotonhakijan on ennen ensimmäisen Käyttölainan hakemista rekisteröidyttävä luotonantajan palveluun ja rekisteröitymisen yhteydessä tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa (Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola, Ålandsbanken, Säästöpankki, POP pankki, S-pankki tai Handelsbanken) sekä hyväksyttävä Käyttölainasopimuksen ja muut luotonantajan edellyttämät ehdot. Rekisteröityessään luotonhakija asettaa itselleen henkilökohtaisen salasanan mahdollista seuraavaa asiointia varten. Mikäli luotonhakijan aikaisemmin asettama henkilökohtainen salasana on kadonnut, voi luotonhakija saada itselleen uuden salasanan luotonantajan palveluun.

Luotonantaja ottaa Käyttölainaa koskevia hakemuksia vastaan ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Käyttölainahakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina. Palvelu on avoinna ma-pe klo 07:00 - 22:00 sekä la-su klo 09:00 - 21:00. Muina aikoina tulleet Käyttölainahakemukset käsitellään palvelun aukioloaikoina saapumisjärjestyksessä.

7. Varojen nostaminen tililtä

Luotonsaajalla on oikeus nostaa luottoa tililtä pankkitililleen yhdessä tai useammassa erässä.
Luotonantaja saa estää luoton nostamisen tililtä Käyttölainasopimuksen muista ehdoista riippumatta, mikäli jokin seuraavista käy toteen:

  • Käyttölainan käytön turvallisuus on vaarantunut.
  • Luotonantajalla on syytä epäillä, että Käyttölainaa käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.
  • On olemassa kohonnut vaara siitä, että luotonsaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan.
  • Erääntynyt maksuerä on kokonaan tai osittain vähintään kolme päivää myöhässä.
  • Luotonantajan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön saatava luotonsaajalta oleva muu erääntynyt saatava on vähintään 5 päivää myöhässä.

 • Luotonsaaja laiminlyö muuten Käyttölainasopimuksen noudattamisen.

Luotonantajan on ilmoitettava luoton käytön estämisestä ja sen syistä luotonsaajalle etukäteen sähköpostitse. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus tehdä ilmoitus välittömästi luoton nostamisen estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua.

8. Käyttölainan korko

Luoton vuotuinen nimelliskorko on 29-39% prosenttia (%) vuodessa. Korkoa lasketaan keskimääräiselle luottosaldolle kuukausittain. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360.
Luoton todellinen vuosikorko riippuu nostettavasta luoton määrästä ja takaisinmaksuerien määristä. Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 77,02%. Todellinen vuosikorko sisältää Käyttölainan nimelliskoron ja nostopalkkion. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Käyttölainaan tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

9. Luotonsaajan oikeus maksaa Käyttölaina ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotonantajalle ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko Käyttölaina. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta. Luotonantaja päättää suorituksen kohdentamisesta.

10. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä Käyttölainasopimus ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki Käyttölainaa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.
Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 • luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
 • ilmoitus peruuttamisesta
 • Käyttölainan määrä
 • paikka ja päiväys
 • sekä Luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena Käyttölainan koron ajalta, jonka Käyttölaina on ollut luotonsaajan käytössä.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään postitse osoitteeseen:

Aurajoki Nordic Oy
Peruuttamisilmoitus
PL 710
20101 Turku

tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@laina.fi.

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle tältä saamansa varat sekä suoritettava edellä tarkoitettu korvaus. Mikäli varoja ei palauteta, peruutus raukeaa. Tarvittavat tiedot saatujen varojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta asiakaspalvelun aukioloaikoina ma-pe klo 07:00 - 22:00 sekä la-su klo 09:00 - 21:00 lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@laina.fi taikka soittamalla 0200 30033.

11. Käyttölainan erityiset erääntymisperusteet

11.1 Maksun laiminlyönti

Mikäli luotonantajan saatava luotonsaajalta on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden ja on edelleen suorittamatta, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Käyttölaina korkoineen ja muine maksuineen. Tässä tapauksessa erääntyvä summa tulee luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu Käyttölainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Käyttölainaa ei kuitenkaan eräännytetä, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

11.2 Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Käyttölainan myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Käyttölaina korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi. Tällöin luotonsaajan on maksettava erääntynyt summa neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu Luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty Luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu. Käyttölaina erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka tuomioistuin on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 11.1 tai 11.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

12. Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.
Mikäli edellä mainitusti määräytyvä viivästyskorko on alempi kuin luotolle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen ja saman korkokannan mukaan kuin ennen eräpäivää enintään sadankahdeksankymmenen (180) vuorokauden ajan siitä, kun Käyttölaina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos Käyttölainaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen saakka.

13. Luottosopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Luotto on jatkuva luotto ja Käyttölainasopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa Käyttölainasopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

14. Maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos luotonsaaja laiminlyö Käyttölainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus Käyttölainan ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää Käyttölaina takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perintätoimenpiteisiin ja ilmoittaa Luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Käyttölainan perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

15. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa Käyttölainan maksun laiminlyönti Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli kuusikymmentä (60) päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

16. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty luotonsaajalle tämän viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy Käyttölainan ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa Käyttölainasopimus päättymään Käyttölainan sopimusehtojen kohdan 13 mukaisesti. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa Käyttölainan sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä kirjallisesti ilmoita luotonantajalle vastustavansa niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Käyttölainasopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

18. Muut ehdot

Luotonantaja ei vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää Käyttölainahakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille Käyttölainan perusteella nostettua luottoa joko pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Käyttölainaan perustuva luotto siirretään luotonsaajan pankkitilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja maksujenvälitystä koskevan sääntelyn mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän Käyttölainasopimuksen ehtojen noudattamisen.

Luotonantaja ei myöskään vastaa:

 • Palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
 • Mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
 • Palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
 • Vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Luotonantaja voi siirtää luotonsaajalle myönnettyyn Käyttölainaan perustuvan saatavansa kolmannelle osapuolelle tai pantata saatavansa milloin tahansa ilman luotonsaajan suostumusta. Käyttölaina on henkilökohtainen, eikä luotonsaajalla ole oikeutta siirtää Käyttölainaa kolmannelle osapuolelle. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa Käyttölainasopimus, mikäli Luottoa ei ole nostettu yli kahteentoista (12) kuukauteen.

Näillä Käyttölainaa koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Luotonantajalla on oikeus lähettää markkinointitarkoituksessa teksti- ja sähköpostiviestejä luotonsaajalle, mikäli luotonsaaja ei kiellä tietojensa käyttöä suoramarkkinoinnissa. Luotonsaaja antaa edellä mainitun suostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö luotonantaja Käyttölainahakemuksen.

19. Tietosuoja

Tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia ja tilastointia varten, mikäli luotonsaaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen.

20. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

21. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki

Mikäli tästä Käyttölainasopimuksesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Luotonsaajalla on mahdollisuus myös saattaa asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: 029 566 5200 Fax: 029 566 5249 www.kuluttajariita.fi

Tähän Käyttölainasopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa 1.9.2015 alkaen.

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Yhteisötunnus
Osoite:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Internet osoite:
Aurajoki Nordic Oy
1998514-5
Yliopistonkatu 29 b A
20100 Turku
020 764 1440 (pvm / mpm)
asiakaspalvelu@laina.fi
020 764 1442
www.laina.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi: Jatkuva luotto

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

2 100,00;3 000,00; 4 000,00 tai 5 000,00 EUR

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotonantaja myöntää lainasumman luotonsaajan käytettäväksi laina-aikana. Luotonsaaja siirtää haluamansa määrän yhdessä tai useammassa erässä luottoa pankkitililleen luotonantajan internet-palvelussa.

Raha siirtyy seuraavien pankkien pankkitileille reaaliaikaisesti ja on useimmiten luotonsaajan käytettävissä noin 30 minuutissa: Nordea, Danske Bank, Osuuspankki, Tapiola, Ålandsbanken, Säästöpankki, POP Pankki tai Handelsbanken. Muissa pankkiyhteyksissä luotonsaajan on varauduttava maksutapahtuman vaatimaan pidempään aikaan, mikä on yleensä 1-2 pankkipäivää.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottosopimuksen voimassaoloaika voi muuttua maksuerien suuruudesta riippuen.

Maksuerät:

Kuukausierän määrä on 10 % prosenttia käytössä olevan luoton määrästä kuluineen ja korkoineen, kuitenkin vähintään 50 EUR kuukaudessa. Maksuerä kohdistetaan ensin korkoihin ja kuluihin ja loput käytössä olevan pääoman lyhentämiseksi. Maksuerä erääntyy kunkin kuukauden 15. tai viimeinen päivä, riippuen Luotonsaajan ja Luotonantajan välisestä sopimuksesta. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana pankkipäivänä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi nostokuukautta seuraavana ensimmäisenä sovittuna eräpäivänä (joko 15. tai viimeinen päivä).

Maksettava kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia

Esimerkki 1.
Käyttölainan (2 100 €) nosto kerralla
Nostettava määrä yhteensä 2 100 €
Takaisinmaksueriä (kpl) 39
Maksuohjelman suurin erääntyvä erä 210,00 €
Nostopalkkio 12,5 % 262,50 €
Maksettava summa yhteensä 3 637,42 €
Luottokustannukset yhteensä 1 537,42 €
Vuotuinen nimelliskorko 39,00 %
Todellinen vuosikorko 77,02 %

3. Luoton kustannukset

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Luoton kokonaismäärälle takaisinmaksuohjelman mukaisesti laskettu todellinen kuluttajasuojalain mukainen vuosikorko on 77,16 %. Todellinen vuosikorko sisältää Käyttölainan koron ja nostopalkkion. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista Käyttölainaan tehtävistä muutoksista aiheutuvia kustannuksia.
Nostopalkkio Nostopalkkio 12,5 % nostettavan luoton määrästä
Vuotuinen nimelliskorko: 29-39% vuodessa
Todellinen vuosikorko: Maksimissaan 77,02%

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
- otettava luoton vakuudeksi vakuutus:
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.


Ei.
Ei.

Muut kustannukset:  
- maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen):

40 EUR

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy Käyttölainan ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa Käyttölainasopimus päättymään välittömästi. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu Käyttölainasopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä
voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti)
ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun Käyttölaina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään Käyttölainaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia:

Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevaa tietoja Käyttölainasta muille luotonantajille.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta  
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet-osoite:
Aurajoki  Nordic Oy
Yliopistonkatu 29 b A, 20100 Turku
020 764 1440
asiakaspalvelu@laina.fi
www.laina.fi
Rekisteröinti: Aurajoki Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yhteisötunnuksella 1998514-5.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta  
Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla kaikki kuluttajaluottoa koskevat kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- lainan määrä
- paikka ja päiväys
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset lähetetään osoitteeseen: Aurajoki Nordic Oyj, Peruuttamisilmoitus, PL 710, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@laina.fi.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Luotonsaajan on palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle saamansa varat ja suoritettava korvaukset. Mikäli varoja ei palauta, raukeaa peruutus. Tarvittavat tiedot lainavarojen palauttamiseen saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa: Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke: Luotonsaaja voi nostaa Käyttölainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Käyttölainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.
c) oikeussuojan osalta  
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puh: 029 566 5200
Fax: 029 566 5249
sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi